PratikA'ya Hoş Geldiniz...

E-posta ve parolanızı kullanarak
güvenli giriş yapabilirsiniz.


PratikA Üyelik

PratikA ayrıcalıklarından yararlanmak için
aşağıdaki formu doldurmanız yeterli.

Kullanım koşullarını okudum ve kabul ediyorum.

PratikA'ya Hoş Geldiniz...

E-posta ve parolanızı kullanarak
güvenli giriş yapabilirsiniz.

Kullanım Sözleşmesi


PRATİKA REKLAM VE PRODÜKSİYON AJANSI HİZMET KULLANIM SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR

1.1. PratikA:
Pratika Reklam Prodüksiyon Bilişim Tanıtım Tasarım Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Sti.:
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "PratikA" olarak anılacaktır.
Adres: Selanik 2 Cad. 64/2 Kızılay/Ankara TÜRKİYE

1.2.Müşteri:
PratikA'nın faaliyet alanına giren hizmetlerinden faydalanmaya başlayan ve/veya devam eden kişi veya kuruluşlar.
1.3.Taraflar bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

                    
2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

2.1. Müşteri, PratikA'nın internet sitesinden veya başka yöntemlerle hizmet almak için yapacağı başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer.

2.2. Sözleşme hizmet almaya devam edildiği sürece geçerlidir.

                     
3. TANIMLAR

3.1. Hizmeti Veren: PratikA'nın tüm elemanları (web sitesi ve e-mail hizmetlerini gerçekleştiren işyeri) Hizmet Veren olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı: PratikA'nın hizmetlerine ulaşan ve faaliyet alanındaki işleri alan, satan, kullanan kişi ve kurumlardır.

3.4. Kötü Kullanım: Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler konu başlığı altındaki   tüm maddeler.

                     
4. KONU

4.1. Bu sözleşme, PratikA'nın müşteriye sunduğu hizmetlerin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Bu sözleşme, müşteri ile yapılacak diğer sözleşmelere ek olacaktır. PratikA'nın hizmetlerinden faydalanmaya başlayan ve/veya devam eden müşteriler, bu sözleşme'de belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

4.2. PratikA, bu sözleşmenin duyurusunu, öncelikle www.pratikajans.com adresinde yer alan web sayfalarında yapar. PratikA, sözleşmede meydana gelecek değişiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. Sözleşme ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu Müşteri'ye aittir. PratikA gerek gördüğü takdirde sözleşme içeriğinde değişiklik yapabilir. Müşteri, bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

                   
5. SORUMLULUKLAR                                                                                                                                                                                             
5.1. PratikA, bu sözleşmede belirtilen şartlara uyulduğu sürece belirtilen süre zarfında, belirtilen hizmetleri vermeyi taahhüt eder.
5.2. PratikA, müşteriye ait elektronik postalar, veri tabanı, web sayfaları ve diğer tüm verilerinin yedeklemektedir. Ancak bu durum, verilerin doğruluğunu, güncelliğini garanti etmez. Müşteri bu bilgileri güncellemekle ve bu bilgiyi PratikA'ya ulaştırmakla sorumludur.

5.3. PratikA'nın verdiği hizmetlerin sürekliliği ve verimliliği kendi denetimi dışındaki kişi ve/veya kurumlara (Türk Telekom, Internet Servis Sağlayıcıları, PTT vb.), bilgisayar donanımları veya yazılımları, telefon veya internet hatları gibi birçok dış etkene bağlıdır. Bu nedenle, PratikA verdiği hizmetlerde müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, hatasız ve kesintisiz bir hizmet vereceğini garanti etmez. PratikA sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösteren bir kurumdur. PratikA müşteriye sunulan hizmetin kalitesini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli çabayı gösterecektir. Ancak  PratikA, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü durumlar) nedeniyle meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı Müşteri'nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun, sonuç olarak meydana gelebilecek bu tür zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden dolayı oluşacak zararlarda PratikA'nın sorumluluğu en fazla sağlanan hizmetin bedeli kadar olabilir.

5.4. Hizmet alımı online gerçekleşmekte olup, işlemi tamamlandıktan sonra, müşteri ilgili hizmetin teslimini, www.pratikajans.com web sitesinden, kendisine verilen şifreyi, yine kendisine belirtilmiş olan indirme bölümüne girerek kontrol etmekle yükümlüdür. PratikA oluşacak aksi durumlarda sorumluluk kabul etmez.

5.5. Müşteri, aldığı hizmetten yararlanacak olan kişi/kurum iletişim bilgilerini, üyelik kaydında belirtmek zorundadır. Alınan hizmet ile ilgili tüm bilgiler ancak öncelik sırasına göre; üyelik bilgilerinde yer alan elektronik postadan talep gelmesi durumunda yerine getirilecektir.

5.6. Müşteri, PratikA tarafından gönderilen, kullanıcı bilgilerinin ve şifrelerinin güvenliğinden sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin kaybolması, sanal ortamda çalınması ve benzeri yöntemler ile başkalarının eline geçmesi sonucu oluşabilecek zararlardan PratikA hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.7.PratikA, verdiği hizmetlerde müşteri ve site ziyaretçilerine ait bilgilerin gizliliğine riayet etmeyi taahhüt eder. Bu bilgileri müşteri ile bilgi alışverişi için kullanır. Başka nedenlerle izinsiz kullanamaz ve başkalarına satamaz, başkalarıyla paylaşmaz.

5.8. PratikA, bir kişi veya kuruluşa hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

5.9. Müşteriler PratikA'nın hizmetlerini sadece kanuna uygun işler için kullanabilirler.

5.10. Müşteri, www.pratikajans.com üye veritabanı ve kullandığı kontrol panellerdeki bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder. Bu bilgilerin yanlış olduğunun anlaşılması durumunda, PratikA, hizmet vermeme veya hizmetleri askıya alma hakkını saklı tutar.

5.11. Internet herkesin özgürce bilgi ve içerik paylaşabildiği bir ortamdır. Bu durum internet yoluyla elde edilecek bilgilerin doğruluğunun, güvenirliliğinin, yasalara ve genel ahlaka uygunluğunun garanti edilememesi sonucunu doğurmaktadır. PratikA, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı kullanıcılar, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendilerine internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı PratikA'yı sorumlu tutamazlar.

5.12: PratikA'nın ürettiği hizmetler, PratikA'nın malıdır. Bu hakkı tamamen devretmez. Hizmet alan kişiler, müşteriler sadece belirli süreliğine kullanım hakkını satın alırlar. PratikA, sattığı hizmetin kullanım hakkını,(Jingle ve teaserler hariç)  sadece 3 aylık sürelerle müşteriye devreder.
5.13: PratikA ücretsiz müzik vermemektedir. Sadece kendi yaptığı müzikleri satmaktadır. PratikA kendisi dışında üretilen müziklerin satışını yapmaz. Ancak müşterilerinin müzik montajı ve ses editing ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Eğer müşterimiz seslendirdiğimiz bir işe beğendiği/beğeneceği bir müziği de montajlamamızı isterse, (üretilmiş her ürünün bir telif hakkı olduğunu bilmesi gerekir) montaj işçiliği ücreti karşılığında bu hizmeti veririz. Ancak kullanılan müziğin telif ücretinin sorumluluğu talepte bulunan müşteriye ait olur. Müşteri PratikA’dan müzikli montaj istemekle bu sorumluluğu kabul etmiş olur. PratikA’nın bir müzikle montajlayıp gönderdiği her seslendirme müşteriye demo niteliğindedir. İlave edilen müzik bir öneri olarak sunulmaktadır. Müşteri müziği beğendiyse doğrudan satışı yapan kişi veya kurumla iletişime geçerek alımı yapmalıdır.
                     
6. BİLDİRİMLER

6. PratikA, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. Bildirilen adres bilgilerinin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı oluşacak zarar sebebiyle PratikA hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

                       
7. GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YASAK AKTİVİTELER

7.1. Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler maddesinin alt başlıklarında tanımlanan aktivitelerin gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Bu ana başlık altındaki tüm alt maddeler kötü kullanım kapsamındadır. PratikA, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait hizmetleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

7.2. T.C. yasaları çerçevesinde korunan fikirler, sanat eserleri, markalar, telif/ copyright hakları, patent hakları ve ticari sırlar gibi kişi ve/veya kurumlara ait özel haklar aleyhinde hareket edilemez. Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında suç teşkil edecek davranışlar yanı sıra, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar sergilenemez.

7.3. PratikA'nın servis ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazların kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler yapılamaz.

7.4. Kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışlar gerçekleştirilemez ve/veya buna aracı olunamaz.

7.5.  3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar kabul edilemez.

7.6. "Hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar sergilenemez, başkalarına ait servislere yetkisiz bir biçimde ulaşılamaz.

7.7. PratikA müşterilerinin, kişisel ve/veya kurumsal itibarlarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar sergilenemez.

7.8. Yürürlükteki T.C. yasalarına aykırı hareket edilemez.

7.9. Müşteri,  yasak aktiviteler kapsamında ortaya çıkacak tüm zararları karşılamak zorundadır.      

               
8. SÖZLEŞMENİN SONLANMASI, İPTAL VE İADE

8.1. PratikA, tüm müşterilerine karşı büyük sorumluluklar taşır. PratikA sorumluluklarını yerine getirmek için müşteriye 7 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin PratikA' ya ödemesini gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye 10 işgününde iade edilir.

8.2. Müşteri bu sözleşmede belirtilen şartları ihlal ederse, PratikA, müşteriye sağlanan hizmetleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

8.3. Yeni başlatılan veya süresi dolan hizmetlerle ilgili ücretlerin müşteri tarafından ödenmemesi durumunda, PratikA, hizmeti ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

8.4. Müşteri dilediği anda, 7 işgünü önceden faks, posta ve/veya e-posta yolu ile haber vererek sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Ancak müşteri sözleşme sonuna kadar ödemeyi taahhüt ettiği ve henüz ödemediği ücretleri ödemek durumundadır.

8.5. İade Garantisi
PratikA verdiği hizmetin kalitesine güvenir. Ancak verilen hizmetin kullanım ömrü çok kısa olabildiği ve takibi PratikA tarafından mümkün olmadığı için satılan ürünün iadesi kabul edilmemektedir. Sesli üretimlerin ömrü yayınlanmasıyla son bulmaktadır. Yayınlanan seslendirme, kullanım ömrünü tamamlamış kabul edilmektedir. PratikA'nın işi müşterisinin kendisine mail, faks vb. yollarla verdiği bilgileri seslendirmektir. Burada beğeni, işin ücretlendirilmesini etkilemez. Müşteri beğenmediği seslendirmenin yenisini, ücretini ödemek koşuluyla talep edebilir.  PratikA, www.pratikajans.com internet sitesi üzerinden,gerekli şifre ve bilgiler girilerek indirilmiş olan reklamları, ücretlendirir ve müşterinin ödediği toplam ücretten düşer.

8.6. Pratika Hizmet Kullanım Sözleşmesine aykırı davranışlardan dolayı hizmetleri sonlandırılan müşteriler iade garantisinden faydalanamaz.

                    
9. ÜCRETLER VE ÖDEME

9.1. Müşteri ödemelerini aldığı paket adedine göre peşin olarak yapmalıdır. PratikA kullanılan paketin tamamlandığını müşteriye faks, mail veya telefonla bildirir. Bu bildirimden sonraki iş günü içinde ödeme yapılmaması durumunda PratikA, Müşteri'nin taleplerini yerine getirmeme ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

9.2: Müşteri aldığı hizmetin ücretini peşin olarak yapar.

9.3. PratikA hizmet ücretlerinde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler internet sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, PratikA'nın belirleyeceği ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul eder.

9.4. Müşteri, vadesi gelen ödemeleri için, 5 işgünü öncesinden aksi bir bildirimde bulunmadığı sürece, kayıt esnasında belirttiği kredi kartından PratikA'nın tahsilat yapmasını kabul eder.

9.5. Müşteri kredi kartı kullanımıyla ilgili oluşacak bankacılık faiz, limit aşımı vb. konularda, PratikA'nın muhatabı değil, ilgili Banka'nın muhatabı olacağını peşinen kabul eder.


10. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

10. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.